Sidste nyt

Sommertræningslejr 30/6 - 4/7 2017
Sommertræningslejr på Glenø igen i år med et spændende træningsprogram. Tilmelding er nu åben, der er begrænset pladser og deltager krav, så tilmeld dig mens du har chancen.
Så er den første mikroput træningsdag en realitet.
Søndag den 18. kl 12 -16 holder vi træningsdag for alle mikroputter og deres forældre. Hvis forældrene ikke kan, er det ok at tage sine bedsteforældre med i stedet. Træningen vil blive både for børn o...
Miniput træningsdag
Lørdag d. 3 juni afholdt vi vores halv-årlige miniput-træningslørdag, hvor vi meget intenst gennemgår det pensum som mini-ninjaerne skal op til ved den kommende graduering.